6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

15. 6. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: - Občinski svet občine Hrastnik sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, v predloženi vsebini.