Osnovne informacije

: 2
: Referent za civilno zaščito
: Univerzitetni diplomirani politolog
: 47 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: zanima, katere kriterije ne izpolnjujejo tisti kandidati, ki niso bili izbrani za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2023.
Podal pobudo na temo: je mnenja, da se mora komisija točno opredeliti na način določanja nagrajencev, da se jasno ve, katere kriterije kandidat izpolnjuje in katere ne. Po njegovem mnenju gre za neskladnost sklepa z odlokom, ter da bi bilo pri določenih nagrajencih potrebno napisati tudi najpomembnejše dosežke
Zastavil vprašanje na temo: zanima glede prenehanja obstoja javnega interesa za občinsko lastništvo določenega premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov in prodaji omenjenega premoženja, če se bo to premoženje prestavilo novoustanovljeni družbi, ter če se morda že ve, katera družba je to.
20. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: je vprašal o možnosti izposoje električnih koles tudi v Hrastniku.
Podal pobudo na temo: zanima, zakaj pri Svetu za invalide ni imenovanega nobenega predstavnika občinske uprave, ki bi nudil pomoč članom Sveta pri strokovnih nalogah kot pri opravljanju administrativnih zadev. Ker spremenjen oz. dopolnjen sklep o imenovanju članov še ni izdan, je Gregor Erman predlagal, da župan poleg omenjene vodje v Svet imenuje tudi predstavnika/co z Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe. Zelo pomembna je namreč pomoč pri odpravljanju obstoječih arhitektonskih ovir za invalide.
Zastavil vprašanje na temo: zanima, zakaj je precejšnja porast kršitev na področju mirujočega prometa v Hrastniku v letih 2021 in 2022, medtem ko je v preostalih dveh občinah opažen konkreten upad?
9. 3. 2023
Zastavil vprašanje na temo: kakšen bo kontakt dispečarske službe, kajti št. 112 poznamo vsi, ni pa zasledil podatka, kakšen je kontakt za dispečarsko službo
Zastavil vprašanje na temo: njegovo vprašanje se nanaša na storitev, k jih izvaja Dom starejših za pomoč na domu in sicer glede na to, da se je v zadnjem času že povečevalo število uporabnikov in kot je navedeno v gradivu, se naj bi to število še povečevalo- storitev naj bi se tudi povečevala in razširila tudi na popoldanski čas in čez vikend, je v gradivu že naveden predlog za razrešitev te stiske za izvajalke tega programa. Ali lahko tudi že s strani občinskega sveta kot Občinske uprave zaznamo kakšno naklonjenost predlogu, da bi se zaposlila še ena delavka in če se že razmišlja o tem, ker bo v nasprotnem zelo težko, da bi storitev ostala vsaj na takšnem nivoju kot je sedaj, ter na kašen način se bo izvajalo obveščanja o razširitvi te storitve, saj trenutno tisti, ki bi najbolj potrebovali to storitev ne vedo da obstaja in kako se izvaja
22. 12. 2022
Podal pobudo na temo: Da se na spletni strani občine, kjer so objavljene svetniške skupine in liste, ter izvoljeni svetniki in svetnice, navedejo tudi kontakti oz. vsaj elektronski naslov, preko katerega se lahko občani obrnejo na listo oz. svetniško skupino ali svetnika, s čimer bi se omogočila boljša dostopnost našim občanom.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Gregor Erman
11%
11
6.33333333333333%
6
11%
Gregor Erman
11

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Gregor Erman
87.3684210526316%
87 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva