Osnovne informacije

: 5
: Strokovna sodelavka v PS
: Specialistka javne uprave
: 57 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023
Zastavila vprašanje na temo: zanima. - glede gradnje na Resnici. Kdaj se bo začela gradnja, ter možnost za nakup stanovanj, za katere se že zanimajo občani Hrastnika; - Ob enem je izpostavila tudi sprehajalno pot ob Bobnu, pove, da je nevarna, ker da še vedno pada kamenje; - Opozori tudi na ograjo ob Bobnu, pri TKI, ker je v slabem stanju in prav tako stebri javne razsvetljave; - prav tako so v slabem stanju stebri javne razsvetljave na cesti proti domu starejših - opozorilo na ne vzdrževano glavno cesto skozi Hrastnik, predvsem mimo Trg Franca Kozarja A, B in C so ropotajoči pokrovi jaškov; - zakaj je Rimsko svetišče pri Petrolu neurejeno, če že imamo spomenik, da se ga potem tudi primerno uredi;

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Zastavila vprašanje na temo: zanima. - glede gradnje na Resnici. Kdaj se bo začela gradnja, ter možnost za nakup stanovanj, za katere se že zanimajo občani Hrastnika; - Ob enem je izpostavila tudi sprehajalno pot ob Bobnu, pove, da je nevarna, ker da še vedno pada kamenje; - Opozori tudi na ograjo ob Bobnu, pri TKI, ker je v slabem stanju in prav tako stebri javne razsvetljave; - prav tako so v slabem stanju stebri javne razsvetljave na cesti proti domu starejših - opozorilo na ne vzdrževano glavno cesto skozi Hrastnik, predvsem mimo Trg Franca Kozarja A, B in C so ropotajoči pokrovi jaškov; - zakaj je Rimsko svetišče pri Petrolu neurejeno, če že imamo spomenik, da se ga potem tudi primerno uredi;
9. 3. 2023
Zastavila vprašanje na temo: je zanimalo, ali v primeru, da je nekdo nesposoben oz. da še ne zna izvajati tega dela pride do dodatnih usposabljanj teh vodij NMP, in ali je to bolj na strani posameznega zdravstvenega doma, da te stvari uredi.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Katjuša Laznik
2%
2
5.2%
5
21%
Žiga Kovač
21

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Katjuša Laznik
72.0430107526882%
72 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva