Nina Maurovič

Osnovne informacije

: 1
: Subregional Communications and Marketing Manager, DS Smith
: Diplomantka marketinga in odnosov z javnostmi
: 46 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

2. 2. 2023
Zastavila vprašanje na temo: je zanimalo, kako daleč so aktivnosti projekta zapeljane, bo EU projekt Pronacul speljan do konca po vseh teh aktivnostih, da ne bi bilo kakšnih težav z vračanjem evropskih sredstev
Podala pobudo na temo: predlaga je, da v bodoče RRA občinskim svetom vedno poroča malo več o projektih kadar smo postavljeni v tako stanje ko je potrebno izdajati soglasja, saj je prav da so seznanjeni s tem kako se projekti odvijajo, kaj se dogaja in lahko tudi na občinski ravni več povedo občanom, ki jih sprašujejo o teh projektih

Št. svetniških vprašanj in pobud

Nina Maurovič
2%
2
4%
4
6%
Andraž Medvešek
6

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Nina Maurovič
72.0430107526882%
72 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva