Lista za našo dolino

 

 

Osnovne informacije

: 1

Št. svetniških vprašanj in pobud

Lista za našo dolino
4%
4
10.1428571428571%
10
30%
GIBANJE SVOBODA
GIBANJE SVOBODA
30

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Lista za našo dolino
83.5616438356164%
84 %
91.9104208898058%
92 %
100%
Slovenska demokratska stranka Hrastnik
SDS Hrastnik
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Mladi za naš Hrastnik
Mladi za naš Hrastnik
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

20. 4. 2023
Vinko Žagar je zastavil vprašanje na temo: zanima glede izgradnje komunalnega kolektorja na Cesti padlih borcev, kdaj Občina načrtuje sestanek s krajani in jim pojasni, kako naj bi dela potekala in kako bo cesta urejena s komunalnega in varnostnega vidika. Navedel je, da so krajani že jezni.
Vinko Žagar je odprl temo: že nekaj let nazaj se je govorilo o t.i. stanovanjski zadrugi, kar naj bi se sedaj izvedlo. Zanimajo pa ga podrobnosti.
Vinko Žagar je zastavil vprašanje na temo: Povprašal je po napredku načrta za energetsko sanacijo Glasbene šole Hrastnik, saj je že kar nekaj časa največja problematika v slabi strehi zgradbe.
9. 3. 2023
Vinko Žagar je zastavil vprašanje na temo: zanima glede del na Cesti padlih borcev, zakaj dela ne bodo izvedena na pravi način, ampak da bodo izvedena okrnjeno, samo izgradnja kolektorja in dela vodovoda iz rudniških sredstev, ne bodo pa izvedena dela po projektu, kot je bilo obljubljeno in predvideno, z vsemi opornimi zidovi in rušitvijo enega objekta. Kdaj bodo potem izvedeni oporni zidovi in rušenje objekta?