Lista za našo dolino

 

 

Osnovne informacije

: 1

Št. svetniških vprašanj in pobud

Lista za našo dolino
6%
6
12.5714285714286%
13
37%
GIBANJE SVOBODA
GIBANJE SVOBODA
37

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Lista za našo dolino
87.3684210526316%
87 %
93.2962936312374%
93 %
100%
Slovenska demokratska stranka Hrastnik
SDS Hrastnik
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Mladi za naš Hrastnik
Mladi za naš Hrastnik
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Vinko Žagar je podal pobudo na temo: glede na to, da se sanacije cest umikajo, ceste pa so res nevarne, sploh čez Dol, kjer je katastrofalna, predlaga, da se bolj pritisne na ministrstva. - za cesto Padlih borcev pozdravlja povratne informacije. Skrbi pa ga, da se ne bodo ceste dvakrat po nepotrebnem asfaltirale, zaradi zamude z Rudnikom.
Vinko Žagar je zastavil vprašanje na temo: zanima: - kdaj se bodo vsi našteti odseki asfaltirali; - kako je glede financiranja športnih društev, ker še vsa niso prejela finančnih sredstev za financiranje svojih programov; - ter dogajanje v KRC-u, kjer naj bi prišlo do reorganizacije, kaj to pomeni za zaposlene in če bo prihajalo do odpuščanj?
20. 4. 2023
Vinko Žagar je zastavil vprašanje na temo: zanima glede izgradnje komunalnega kolektorja na Cesti padlih borcev, kdaj Občina načrtuje sestanek s krajani in jim pojasni, kako naj bi dela potekala in kako bo cesta urejena s komunalnega in varnostnega vidika. Navedel je, da so krajani že jezni.
Vinko Žagar je odprl temo: že nekaj let nazaj se je govorilo o t.i. stanovanjski zadrugi, kar naj bi se sedaj izvedlo. Zanimajo pa ga podrobnosti.
Vinko Žagar je zastavil vprašanje na temo: Povprašal je po napredku načrta za energetsko sanacijo Glasbene šole Hrastnik, saj je že kar nekaj časa največja problematika v slabi strehi zgradbe.
9. 3. 2023
Vinko Žagar je zastavil vprašanje na temo: zanima glede del na Cesti padlih borcev, zakaj dela ne bodo izvedena na pravi način, ampak da bodo izvedena okrnjeno, samo izgradnja kolektorja in dela vodovoda iz rudniških sredstev, ne bodo pa izvedena dela po projektu, kot je bilo obljubljeno in predvideno, z vsemi opornimi zidovi in rušitvijo enega objekta. Kdaj bodo potem izvedeni oporni zidovi in rušenje objekta?