Razišči, kdo so svetniki v tvoji občini in kako glasujejo, o čem se pogovarjajo na sejah, kdo zastopa tvoje interese ter katere odloke in akte je občina sprejela v tem mandatu.

Napaka

Failed to fetch card: /misc/basic-information/ (500) Error: Request failed with status code 500 (https://data.hrastnik.parlameter.si/v3/cards/misc/basic-information/?id=1&date=2022-12-07)
    at renderCard (file:///app/server/render-card.js:147:15)
    at runMicrotasks (<anonymous>)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    at async Object.renderCardHandler (file:///app/server/index.js:25:12)

Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i