Slovenska demokratska stranka Hrastnik

 

 

Osnovne informacije

: 1

Št. svetniških vprašanj in pobud

SDS Hrastnik
7%
7
12.5714285714286%
13
37%
GIBANJE SVOBODA
GIBANJE SVOBODA
37

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

SDS Hrastnik
100%
100 %
93.2962936312374%
93 %
100%
Slovenska demokratska stranka Hrastnik
SDS Hrastnik
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Mladi za naš Hrastnik
Mladi za naš Hrastnik
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Ivan Urbajs je zastavil vprašanje na temo: - zanima glede razpisa za spodbujanje kmetijstva, kdaj bo izšel; - prav tako ga zanima urejenost ceste v Prapretnem, ker je bilo že pred časom rečeno, da se bodo tam naredili "ležeči policaji" ker velikokrat pride do vožnje z neprilagojeno hitrostjo in je nevarno
20. 4. 2023
Ivan Urbajs je podal pobudo na temo: je podal pobudo, da se komunikacija z Ministrstvom za infrastrukturo zaostri (mogoče celo ne samo pogovorno), saj je cesta čez Dol (smrtno) nevarna predvsem za otroke, ki hodijo v in iz šole. Pozval je predstavnike vseh strank, da se zedinijo in mogoče, če ne bo šlo drugače, cesto tudi zaprejo.
Ivan Urbajs je odprl temo: Nato se je dotaknil ceste iz Prapretnega do Retja, ki je bila le delno urejena/asfaltirala. To in vse ostale ceste v Prapretnem bi bilo potrebno dosti bolj urediti, da se bodo lahko uporabljale za lokalni promet, ne pa kot tranzitne za velike tovornjake, ki jo bodo uničili še preden bodo urejene do konca.
Ivan Urbajs je zastavil vprašanje na temo: je naprej povprašal o občinskem razpisu (spodbude) za kmetijstva in obrtnike, ker ga še ni bilo.
Ivan Urbajs je podal pobudo na temo: je podal pobudo, da bi nov šolski kombi lahko tudi med vikendom prevažal šolarje, npr. na tekmovanja.
9. 3. 2023
Ivan Urbajs je podal pobudo na temo: cesta na ovinku pri »Tuzli, ki je ozka in zelo nevarna, avti so parkirani na pločnikih in so nemogoče razmere za pešce. Ve, da je situacija finančno slaba, in da javno zasebno partnerstvo včasih ni dobro, ampak tu bi bilo potrebno iti v javno zasebno partnerstvo, ponuditi tistim, ki so tam doma, če bi mogoče sofinancirali čim hitrejšo izgradnjo tega parkirnega prostora, da se avti, ki so parkirani sedaj na pločnikih prestavijo na parkirišče in se omogoči pešcem hoja po pločniku
Ivan Urbajs je zastavil vprašanje na temo: zanima, ali je mogoče narejen čistopis porabe energije, iz katerega bi se videlo kolikšna je poraba energije, ter iz tega bi bilo tudi razvidno ali so črpalke, ki porabljajo dosti energije, optimalne ali bi jih bilo potrebno zamenjati, da se izračuna tudi kakšen izkoristek, saj je ta dvig cene za 20% zelo visok.