Osnovne informacije

:
:
:
: 50 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023
Podal pobudo na temo: glede na to, da se sanacije cest umikajo, ceste pa so res nevarne, sploh čez Dol, kjer je katastrofalna, predlaga, da se bolj pritisne na ministrstva. - za cesto Padlih borcev pozdravlja povratne informacije. Skrbi pa ga, da se ne bodo ceste dvakrat po nepotrebnem asfaltirale, zaradi zamude z Rudnikom.
Zastavil vprašanje na temo: zanima: - kdaj se bodo vsi našteti odseki asfaltirali; - kako je glede financiranja športnih društev, ker še vsa niso prejela finančnih sredstev za financiranje svojih programov; - ter dogajanje v KRC-u, kjer naj bi prišlo do reorganizacije, kaj to pomeni za zaposlene in če bo prihajalo do odpuščanj?

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Podal pobudo na temo: glede na to, da se sanacije cest umikajo, ceste pa so res nevarne, sploh čez Dol, kjer je katastrofalna, predlaga, da se bolj pritisne na ministrstva. - za cesto Padlih borcev pozdravlja povratne informacije. Skrbi pa ga, da se ne bodo ceste dvakrat po nepotrebnem asfaltirale, zaradi zamude z Rudnikom.
Zastavil vprašanje na temo: zanima: - kdaj se bodo vsi našteti odseki asfaltirali; - kako je glede financiranja športnih društev, ker še vsa niso prejela finančnih sredstev za financiranje svojih programov; - ter dogajanje v KRC-u, kjer naj bi prišlo do reorganizacije, kaj to pomeni za zaposlene in če bo prihajalo do odpuščanj?
20. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: zanima glede izgradnje komunalnega kolektorja na Cesti padlih borcev, kdaj Občina načrtuje sestanek s krajani in jim pojasni, kako naj bi dela potekala in kako bo cesta urejena s komunalnega in varnostnega vidika. Navedel je, da so krajani že jezni.
Odprl temo: že nekaj let nazaj se je govorilo o t.i. stanovanjski zadrugi, kar naj bi se sedaj izvedlo. Zanimajo pa ga podrobnosti.
Zastavil vprašanje na temo: Povprašal je po napredku načrta za energetsko sanacijo Glasbene šole Hrastnik, saj je že kar nekaj časa največja problematika v slabi strehi zgradbe.
9. 3. 2023
Zastavil vprašanje na temo: zanima glede del na Cesti padlih borcev, zakaj dela ne bodo izvedena na pravi način, ampak da bodo izvedena okrnjeno, samo izgradnja kolektorja in dela vodovoda iz rudniških sredstev, ne bodo pa izvedena dela po projektu, kot je bilo obljubljeno in predvideno, z vsemi opornimi zidovi in rušitvijo enega objekta. Kdaj bodo potem izvedeni oporni zidovi in rušenje objekta?

Št. svetniških vprašanj in pobud

Vinko Žagar
6%
6
5.33333333333333%
5
6%
Vinko Žagar
6

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Vinko Žagar
87.3684210526316%
87 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva