Osnovne informacije

: 1
: Inženir za naprave
: Diplomiran ekonomist
: 55 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: - zanima glede razpisa za spodbujanje kmetijstva, kdaj bo izšel; - prav tako ga zanima urejenost ceste v Prapretnem, ker je bilo že pred časom rečeno, da se bodo tam naredili "ležeči policaji" ker velikokrat pride do vožnje z neprilagojeno hitrostjo in je nevarno

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: - zanima glede razpisa za spodbujanje kmetijstva, kdaj bo izšel; - prav tako ga zanima urejenost ceste v Prapretnem, ker je bilo že pred časom rečeno, da se bodo tam naredili "ležeči policaji" ker velikokrat pride do vožnje z neprilagojeno hitrostjo in je nevarno
20. 4. 2023
Podal pobudo na temo: je podal pobudo, da se komunikacija z Ministrstvom za infrastrukturo zaostri (mogoče celo ne samo pogovorno), saj je cesta čez Dol (smrtno) nevarna predvsem za otroke, ki hodijo v in iz šole. Pozval je predstavnike vseh strank, da se zedinijo in mogoče, če ne bo šlo drugače, cesto tudi zaprejo.
Odprl temo: Nato se je dotaknil ceste iz Prapretnega do Retja, ki je bila le delno urejena/asfaltirala. To in vse ostale ceste v Prapretnem bi bilo potrebno dosti bolj urediti, da se bodo lahko uporabljale za lokalni promet, ne pa kot tranzitne za velike tovornjake, ki jo bodo uničili še preden bodo urejene do konca.
Zastavil vprašanje na temo: je naprej povprašal o občinskem razpisu (spodbude) za kmetijstva in obrtnike, ker ga še ni bilo.
Podal pobudo na temo: je podal pobudo, da bi nov šolski kombi lahko tudi med vikendom prevažal šolarje, npr. na tekmovanja.
9. 3. 2023
Podal pobudo na temo: cesta na ovinku pri »Tuzli, ki je ozka in zelo nevarna, avti so parkirani na pločnikih in so nemogoče razmere za pešce. Ve, da je situacija finančno slaba, in da javno zasebno partnerstvo včasih ni dobro, ampak tu bi bilo potrebno iti v javno zasebno partnerstvo, ponuditi tistim, ki so tam doma, če bi mogoče sofinancirali čim hitrejšo izgradnjo tega parkirnega prostora, da se avti, ki so parkirani sedaj na pločnikih prestavijo na parkirišče in se omogoči pešcem hoja po pločniku
Zastavil vprašanje na temo: zanima, ali je mogoče narejen čistopis porabe energije, iz katerega bi se videlo kolikšna je poraba energije, ter iz tega bi bilo tudi razvidno ali so črpalke, ki porabljajo dosti energije, optimalne ali bi jih bilo potrebno zamenjati, da se izračuna tudi kakšen izkoristek, saj je ta dvig cene za 20% zelo visok.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Ivan Urbajs
7%
7
3.33333333333333%
3
7%
Ivan Urbajs
7

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Ivan Urbajs
100%
100 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva