Primož Frajle

Osnovne informacije

: 3
: Dokumentalist VII/1
: Univerzitetni diplomirani zgodovinar
: 42 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: zanima glede električnih zadrug , kdaj bo šel zakon v potrjevanje v parlament.

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: zanima glede električnih zadrug , kdaj bo šel zakon v potrjevanje v parlament.
Zastavil vprašanje na temo: zanima, če je morda v Strategiji za mlade v občini Hrastnik, in sicer v tabeli pri številu opravljenih praks v javnih zavodih kjer je zapisano, da kar 51 mladih opravlja prakso v javnih zavodih na leto, ali je to realna številka, ali je tiskarska napaka
20. 4. 2023
Podal pobudo na temo: je podal pobudo, da se sanirajo napisi padlih na centralnem spomeniku.
Podal pobudo na temo: je podal pobudo, da bi se postavka za nabavo knjižničnega gradiva ob rebalansu povišala.
Zastavil vprašanje na temo: zanima, kako je z reciklažo panelov po napovedani obratovalni dobi 25 let. Po lastnih raziskavah je zaznal, da je razgradnja le-teh dražja od samih materialov.
9. 3. 2023
Zastavil vprašanje na temo: je zanimalo, zakaj Dispečerska služba spada pod UKC Ljubljana in ne deluje kot samostojna služba.
Podal pobudo na temo: v obrazložitvi je zasledil, da se je cena upravnih stroškov povišala za 11%, in v zvezi s tem je podal predlog, da bi se določene zadeve digitalizirale.
2. 2. 2023
Podal pobudo na temo: za prihodkovno stran proračuna, da se za koncesije od kamnoloma – rudarske koncesije, ki jih po njemu znanih podatkih določa država, pozove pristojno ministrstvo, da v luči vsesplošne draginje, povišajo te koncesije

Št. svetniških vprašanj in pobud

Primož Frajle
8%
8
6.33333333333333%
6
11%
Gregor Erman
11

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Primož Frajle
100%
100 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva