Nuša Blagotinšek

Osnovne informacije

: 1
: Vodja kontrole
: Univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije
: 47 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Podala pobudo na temo: je dala priporočilo glede poročila od Ceroz-a d.o.o. in sicer, da bi se naredili trendi za več let ne samo za lansko leto, po občinah in za cene, ter razlage kratic.
20. 4. 2023
Zastavila vprašanje na temo: je podala pobudo občank, zaposlenih v Zdravstvenem domu Hrastnik ter društev v povezavi s pregledom mineralne gostote. Kajti sedaj morajo občani na ta pregled v druge občine, v ZD pa je aparat na voljo kot tudi znanje na tem področju. Zanima jo, če je oseba na voljo, ki to izvaja, ter kakšne so posledice neizvajanja te storitve?
2. 2. 2023
Zastavila vprašanje na temo: zakaj niso več javno vidni podatki o delcih PM 10 na strani občine in kje so postavljeni ti kupljeni merilci.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Nuša Blagotinšek
3%
3
5.2%
5
21%
Žiga Kovač
21

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Nuša Blagotinšek
82.1052631578947%
82 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva