Osnovne informacije

: 1
: Vodja poslovne enote
: Univerzitetni diplomirani organizator
: 38 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

20. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: zanima, če je res, da se je temperatura vode spustila in za koliko
9. 3. 2023
Podal pobudo na temo: glede ceste v industrijski coni, je dal pobudo, da jo je potrebno počistiti, ker je zelo blatna in nevarna
Zastavil vprašanje na temo: zanima ga ali se že kaj dogaja v zvezi z ribnikom in tem, da bo šel pod Ribiško družino, da se s tem uredi odvoz smeti in ostale infrastrukture
Podal pobudo na temo: da se med bloki Novi log 19, 20 in 21 uredi razsvetljava ker je čista tema
Podal pobudo na temo: da se za blokom Novi log 14 visoki borovci odstranijo, kot je že bilo obljubljeno, da se bodo podrli, saj se ob vsakem vetru nagibajo na objekt, avte in ostalo infrastrukturo
Zastavil vprašanje na temo: zanima, kako se napreduje z dokumentacijo in vsemi formalnostmi za izgradnjo novega doma

Št. svetniških vprašanj in pobud

Andraž Medvešek
6%
6
4%
4
6%
Andraž Medvešek
6

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Andraž Medvešek
100%
100 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva