Osnovne informacije

: 1
: Vodja oddelka za GJSOP
: Univerzitetni diplomirani inženir strojništva
: 52 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023
Odprl temo: je izpostavi, da so tudi pločniki skozi Dol pri Hrastniku v katastrofalnem stanju in ne samo cesta.

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Odprl temo: je izpostavi, da so tudi pločniki skozi Dol pri Hrastniku v katastrofalnem stanju in ne samo cesta.
9. 3. 2023
Zastavil vprašanje na temo: kdaj se lahko pričakuje zaključek rekonstrukcije ceste na odseku Črdenc proti naselju Laz, kjer je trenutno položen samo grobi asfalt.
Podal pobudo na temo: predlagal je, da se na spletnih straneh Komunale objavijo cene.
2. 2. 2023
Podal pobudo na temo: je podal predlog, da bi se pripravil seznam izdanih občinskih predpisov, s katerim bi bilo omogočeno lažje iskanje
Podal pobudo na temo: če bi se lahko v sklopu sredstev našla kakšna vlaganja oz. denarna sredstva za investicijska vlaganja oz. obnovo pokopališča, glede na to da imamo komunikacijske poti na pokopališču na Dolu v slabem stanju v makadamski izvedbi, je otežkočen dostop invalidnim in gibalno oviranim osebam v vozičkih. Tudi na nekaterih mestih so vidne odprte inštalacije, meni da bi bilo tudi to potrebno urediti, že iz vidika varnosti.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Andrej Kaluža
5%
5
5.33333333333333%
5
6%
Vinko Žagar
6

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Andrej Kaluža
72.0430107526882%
72 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva