Osnovne informacije

: 1
:
: srednja šola
: 39 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023
Podal pobudo na temo: glede ceste na Logu, od cerkve do KRC-a, kljub talnim poslikavam, vozila še vedno vozijo prehitro, zato je predlagal »ležeče policaje«, ki bi se pa čez zimo umaknili; - poda predlog, da bi pesek na platoju lahko zamenjali z betonom;

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Podal pobudo na temo: glede ceste na Logu, od cerkve do KRC-a, kljub talnim poslikavam, vozila še vedno vozijo prehitro, zato je predlagal »ležeče policaje«, ki bi se pa čez zimo umaknili; - poda predlog, da bi pesek na platoju lahko zamenjali z betonom;
20. 4. 2023
Podal pobudo na temo: Je podal pobudo o ureditvi dreves ob cesti čez most čez Savo.
Podal pobudo na temo: je podal pobudo, da se ob planirani energetski obnovi zdravstvenega doma poskrbi tudi za elektriko, ki je v preteklosti že predstavljala težavo.
2. 2. 2023
Podal pobudo na temo: je podal pobudo, da se občinska uprava obrne na koncesionarja za pluženje cest in izpostavil problem pluženja na Marnem, kjer ima v tem delu do polovice koncesijo za pluženje CGP Novo mesto, od druge polovice naprej pa pluženje izvaja VOC. V preteklosti ko je pluženje izvajal samo en izvajalec je bil ta del splužen, sedaj pa ta sistem ne funkcionira in je prosil, če se da dogovoriti da bi pluženje izvajal samo en izvajalec za celo območje
Podal pobudo na temo: Izpostavil je javno razsvetljavo za katero gre veliko sredstev je predlagal, da se ustanovi neka komisija, ki bi pregledala dokumente kaj ta koncesionar dela, koliko svetilk zamenja, kako izvaja vzdrževanje, in meni da se bodo našla določena sredstva, ki bi se lahko namenila za druge zadeve

Št. svetniških vprašanj in pobud

Matic Rotar
5%
5
5.33333333333333%
5
6%
Vinko Žagar
6

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Matic Rotar
100%
100 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva