Lista Vojke Šergan in skupina volivcev

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
4%
4
12.5714285714286%
13
37%
GIBANJE SVOBODA
GIBANJE SVOBODA
37

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
100%
100 %
93.2962936312374%
93 %
100%
Slovenska demokratska stranka Hrastnik
SDS Hrastnik
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Mladi za naš Hrastnik
Mladi za naš Hrastnik
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Vojka Šergan je zastavila vprašanje na temo: zanima, kako je s cesto skozi Dol. So kakršnekoli informacije, ker je cesta od Majcna pa do pokopališča v zelo slabem stanju.
Vojka Šergan je podala pobudo na temo: je podala pobudo in sicer, da naj občinska uprava spremeni pravilnik za podeljevanje priznanj in nagrad. Skozi leta se je izkazalo, da imamo tudi v svojih vrstah občanke in občane, ki so presegli samega sebe. Trenutni pravilnik onemogoča večkratno prejetje zlatega priznanja, zato je mnenja, da bi se pravilnik posodobil in to na način, da se doda še kakšna nagrada za tiste, ki res dosežejo življenjsko delo.
20. 4. 2023
Vojka Šergan je podala pobudo na temo: je dala pobudo, da se poslanci Gibanja Svoboda imenu hrastniške skupnosti sestanejo z ministrom iz njihove stranke in ga zaprosijo za pomoč na področju problematike z bazenom.
9. 3. 2023
Vojka Šergan je zastavila vprašanje na temo: je izpostavila, da je konfiguracija terena pri nas različna, zaselki so zelo oddaljeni, zato jo je zanimalo, na kakšen način se bo to reševalo, saj domači reševalci teren poznajo, in kako bo to vplivalo na odzivni čas. Ali se lahko z dobro organizacijo stvari omilijo, da bo v dobro ljudi? Prosila je tudi direktorja ZD za njegovo stališče.