Osnovne informacije

: 1
: Vodja projektov
: Univerzitetni diplomirani sociolog
: 32 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023
Odprl temo: je podal aktualne informacije s strani vlade RS, predsednika vlade ter dveh poslancev, katere je imela svetniška skupina Gibanja svoboda Hrastnik, ter kje so pomagali in kaj so dosegli. - Glede sončnih elektrarn pove, da se zakon pripravlja in da bo ob vzpostavitvi sončnih elektrarn tudi občina imela zakonsko določen procent, koliko električne energije dobi. - Izpostavil je tudi sodelovanje z ministrico Bratuškovo za cesto Zidani most – Hrastnik, da naj bi imeli podporo vseh ministrov, in podporo vlade pri pripravi dokumentacije in projektov.
Zastavil vprašanje na temo: je postavil vprašanje glede direktorja Zdravstvenega doma. V dokumentaciji za Kviaz niso zasledili, ali bo zaposlen za 8 ur, ali bo zaposlen za skrajšan delovni čas, glede na to, da ima še 2 oz. 3 strokovne ambulante, ter ali bo z delom v teh strokovnih ambulantah nadaljeval.

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Odprl temo: je podal aktualne informacije s strani vlade RS, predsednika vlade ter dveh poslancev, katere je imela svetniška skupina Gibanja svoboda Hrastnik, ter kje so pomagali in kaj so dosegli. - Glede sončnih elektrarn pove, da se zakon pripravlja in da bo ob vzpostavitvi sončnih elektrarn tudi občina imela zakonsko določen procent, koliko električne energije dobi. - Izpostavil je tudi sodelovanje z ministrico Bratuškovo za cesto Zidani most – Hrastnik, da naj bi imeli podporo vseh ministrov, in podporo vlade pri pripravi dokumentacije in projektov.
Zastavil vprašanje na temo: je postavil vprašanje glede direktorja Zdravstvenega doma. V dokumentaciji za Kviaz niso zasledili, ali bo zaposlen za 8 ur, ali bo zaposlen za skrajšan delovni čas, glede na to, da ima še 2 oz. 3 strokovne ambulante, ter ali bo z delom v teh strokovnih ambulantah nadaljeval.
Zastavil vprašanje na temo: sprašuje, kako je glede plana odlaganja smeti, do kdaj so še kapacitete, kako je glede okoljevarstvenega dovoljenja ali se mogoče že razmišlja o kakšni alternativni lokaciji ali o razširitvi le te
20. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: zanima, kako bi se lahko uredil varen sprehod na cesti »čez hrib« v Trbovlje tudi za pešce
Zastavil vprašanje na temo: je zanimalo, kako je potekal razpis za direktorja Zdravstvenega doma Hrastnik, saj so bile informacije skope. Obenem je želel izvedeti, kdaj se lahko pričakuje nov razpis in v kolikor med petimi dosedanjimi kandidati ni bilo ustreznih, bi lahko razpis objavili tudi kakšnih drugih portalih.
Zastavil vprašanje na temo: kakšni ukrepi so bili narejeni za zmanjševanje izgube na bazenu in če so bili učinkoviti. Prosil pa je za obrazložitev neke potencialne dolgoročne strategije oglaševanja bazena, iskanja partnerstev, itd.
Podal pobudo na temo: je dal pobudo, da bi se vzpostavil razvojni oddelek v vrtcu, glede na to, da imajo štirje otroci spremljevalca
Podal pobudo na temo: je dal pobudo, da bi se pogodba s Srednjo šolo Zagorje obnovila.
Zastavil vprašanje na temo: 1. Kakšni so bili predlagani ukrepi s strani ustanovitelja in s strani sveta zavoda za boljše doseganje planiranih programov v ZD, 2. Ali se vodi obračun in realizacija delovnega programa, tudi stroškovnih, po posameznih ambulantah ter v kateri ambulanti je dejansko izpad. 3. Kakšni so vzroki za nedoseganje plana pri zobozdravstveni dejavnosti za mladino. 4. Zakaj so se povečali nenujni prevozi, zato je želel podatke o tem, za katere gre, ter kam, kot tudi kaj je razlog za povečanje. 5. Opaziti je tudi razliko pri tabeli kadra, kjer ni manka, in finančni realizaciji, kjer pa manko je. Iz tega sklepa, da za nedoseganje realizacije ni razlog v kadru. 6. Kakšna je strategija za zadrževanje pacientov oz. za tiste, ki niso opredeljeni, da se dejansko opredelijo, kajti posledično s tem, bi imel tudi ZD večji prihodek. 7. ali imamo trenutno veljavno pogodbo z učnim zavodom SŠ Zagorje, saj je v preteklosti ZD imel podpisano pogodbo
Odprl temo: je Matejo Smodiš, direktorico Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik, povprašal po spolni in starostni strukturi novih aktivnih članov. Zanimali so ga tudi ukrepi, s katerimi jim je uspelo povečati članstvo

Št. svetniških vprašanj in pobud

Žiga Kovač
21%
21
5.2%
5
21%
Žiga Kovač
21

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Žiga Kovač
100%
100 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva