• Demografija
 • Prisotnost na glasovanjih
 • Št. svetniških vprašanj in pobud
 • Neujemanje s svetniškim klubom
 • Delovna telesa
 • GIBANJE SVOBODA
 • Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
 • Lista za našo dolino
 • Mladi za naš Hrastnik
 • Naš Hrastnik
 • Slovenska demokratska stranka Hrastnik
 • Socialni demokrati Hrastnik
 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve
 • Komisija za odlikovanja in priznanja
 • Komisija za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe
 • Odbor za družbene dejavnosti
 • Odbor za gospodarski razvoj in proračun
 • Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo