Simona Jeraj

Osnovne informacije

: 1
: Vodja uredništva revije IRT3000
: Ekonomski tehnik
: 48 let

Zadnje aktivnosti

15. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

20. 4. 2023
Podala pobudo na temo: je podala pobudo, da bi se Glasbena šola Hrastnik lahko že v obdobju vrtca in osnovne šole vključila s glasbenimi delavnicami in tako spodbudila morebiten interes otrok, tudi za nadaljnje delovanje otrok v društvih kot tudi, da se odločijo ostati v domačem kraju.
Zastavila vprašanje na temo: ker vse več krajanov odhaja ven iz Hrastnika, jo zanima, ali potekajo kakšne aktivnosti na tem področju, da bi paciente, ki so odšli pridobili nazaj.
9. 3. 2023
Podala pobudo na temo: je podala pobudo za posodobitev obrazca za javljanje vode oz. za položnice na spletni strani, ki bi lahko bil skupen za oboje.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Simona Jeraj
3%
3
4.88888888888889%
5
21%
Žiga Kovač
21

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Simona Jeraj
100%
100 %
91.5978117336352%
92 %
100%
Dunja Volavšek
Simona Jeraj
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Andraž Medvešek
Jan Simončič
Ivan Urbajs
Primož Frajle
100 %

Članstva