GIBANJE SVOBODA

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

GIBANJE SVOBODA
30%
30
10.1428571428571%
10
30%
GIBANJE SVOBODA
GIBANJE SVOBODA
30

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

GIBANJE SVOBODA
90%
90 %
91.9104208898058%
92 %
100%
Slovenska demokratska stranka Hrastnik
SDS Hrastnik
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Mladi za naš Hrastnik
Mladi za naš Hrastnik
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

20. 4. 2023
Gregor Erman je zastavil vprašanje na temo: je vprašal o možnosti izposoje električnih koles tudi v Hrastniku.
Žiga Kovač je zastavil vprašanje na temo: zanima, kako bi se lahko uredil varen sprehod na cesti »čez hrib« v Trbovlje tudi za pešce
Žiga Kovač je zastavil vprašanje na temo: je zanimalo, kako je potekal razpis za direktorja Zdravstvenega doma Hrastnik, saj so bile informacije skope. Obenem je želel izvedeti, kdaj se lahko pričakuje nov razpis in v kolikor med petimi dosedanjimi kandidati ni bilo ustreznih, bi lahko razpis objavili tudi kakšnih drugih portalih.
Gregor Erman je podal pobudo na temo: zanima, zakaj pri Svetu za invalide ni imenovanega nobenega predstavnika občinske uprave, ki bi nudil pomoč članom Sveta pri strokovnih nalogah kot pri opravljanju administrativnih zadev. Ker spremenjen oz. dopolnjen sklep o imenovanju članov še ni izdan, je Gregor Erman predlagal, da župan poleg omenjene vodje v Svet imenuje tudi predstavnika/co z Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe. Zelo pomembna je namreč pomoč pri odpravljanju obstoječih arhitektonskih ovir za invalide.
Žiga Kovač je zastavil vprašanje na temo: kakšni ukrepi so bili narejeni za zmanjševanje izgube na bazenu in če so bili učinkoviti. Prosil pa je za obrazložitev neke potencialne dolgoročne strategije oglaševanja bazena, iskanja partnerstev, itd.
Žiga Kovač je podal pobudo na temo: je dal pobudo, da bi se vzpostavil razvojni oddelek v vrtcu, glede na to, da imajo štirje otroci spremljevalca
Žiga Kovač je podal pobudo na temo: je dal pobudo, da bi se pogodba s Srednjo šolo Zagorje obnovila.
Žiga Kovač je zastavil vprašanje na temo: 1. Kakšni so bili predlagani ukrepi s strani ustanovitelja in s strani sveta zavoda za boljše doseganje planiranih programov v ZD, 2. Ali se vodi obračun in realizacija delovnega programa, tudi stroškovnih, po posameznih ambulantah ter v kateri ambulanti je dejansko izpad. 3. Kakšni so vzroki za nedoseganje plana pri zobozdravstveni dejavnosti za mladino. 4. Zakaj so se povečali nenujni prevozi, zato je želel podatke o tem, za katere gre, ter kam, kot tudi kaj je razlog za povečanje. 5. Opaziti je tudi razliko pri tabeli kadra, kjer ni manka, in finančni realizaciji, kjer pa manko je. Iz tega sklepa, da za nedoseganje realizacije ni razlog v kadru. 6. Kakšna je strategija za zadrževanje pacientov oz. za tiste, ki niso opredeljeni, da se dejansko opredelijo, kajti posledično s tem, bi imel tudi ZD večji prihodek. 7. ali imamo trenutno veljavno pogodbo z učnim zavodom SŠ Zagorje, saj je v preteklosti ZD imel podpisano pogodbo
Nuša Blagotinšek je zastavila vprašanje na temo: je podala pobudo občank, zaposlenih v Zdravstvenem domu Hrastnik ter društev v povezavi s pregledom mineralne gostote. Kajti sedaj morajo občani na ta pregled v druge občine, v ZD pa je aparat na voljo kot tudi znanje na tem področju. Zanima jo, če je oseba na voljo, ki to izvaja, ter kakšne so posledice neizvajanja te storitve?