GIBANJE SVOBODA

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

GIBANJE SVOBODA
37%
37
12.5714285714286%
13
37%
GIBANJE SVOBODA
GIBANJE SVOBODA
37

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

GIBANJE SVOBODA
92.3280423280423%
92 %
93.2962936312374%
93 %
100%
Slovenska demokratska stranka Hrastnik
SDS Hrastnik
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Mladi za naš Hrastnik
Mladi za naš Hrastnik
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

15. 6. 2023
Žiga Kovač je odprl temo: je podal aktualne informacije s strani vlade RS, predsednika vlade ter dveh poslancev, katere je imela svetniška skupina Gibanja svoboda Hrastnik, ter kje so pomagali in kaj so dosegli. - Glede sončnih elektrarn pove, da se zakon pripravlja in da bo ob vzpostavitvi sončnih elektrarn tudi občina imela zakonsko določen procent, koliko električne energije dobi. - Izpostavil je tudi sodelovanje z ministrico Bratuškovo za cesto Zidani most – Hrastnik, da naj bi imeli podporo vseh ministrov, in podporo vlade pri pripravi dokumentacije in projektov.
Žiga Kovač je zastavil vprašanje na temo: je postavil vprašanje glede direktorja Zdravstvenega doma. V dokumentaciji za Kviaz niso zasledili, ali bo zaposlen za 8 ur, ali bo zaposlen za skrajšan delovni čas, glede na to, da ima še 2 oz. 3 strokovne ambulante, ter ali bo z delom v teh strokovnih ambulantah nadaljeval.
Gregor Erman je zastavil vprašanje na temo: zanima, katere kriterije ne izpolnjujejo tisti kandidati, ki niso bili izbrani za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2023.
Gregor Erman je podal pobudo na temo: je mnenja, da se mora komisija točno opredeliti na način določanja nagrajencev, da se jasno ve, katere kriterije kandidat izpolnjuje in katere ne. Po njegovem mnenju gre za neskladnost sklepa z odlokom, ter da bi bilo pri določenih nagrajencih potrebno napisati tudi najpomembnejše dosežke
Gregor Erman je zastavil vprašanje na temo: zanima glede prenehanja obstoja javnega interesa za občinsko lastništvo določenega premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov in prodaji omenjenega premoženja, če se bo to premoženje prestavilo novoustanovljeni družbi, ter če se morda že ve, katera družba je to.
Žiga Kovač je zastavil vprašanje na temo: sprašuje, kako je glede plana odlaganja smeti, do kdaj so še kapacitete, kako je glede okoljevarstvenega dovoljenja ali se mogoče že razmišlja o kakšni alternativni lokaciji ali o razširitvi le te
Nuša Blagotinšek je podala pobudo na temo: je dala priporočilo glede poročila od Ceroz-a d.o.o. in sicer, da bi se naredili trendi za več let ne samo za lansko leto, po občinah in za cene, ter razlage kratic.
20. 4. 2023
Gregor Erman je zastavil vprašanje na temo: je vprašal o možnosti izposoje električnih koles tudi v Hrastniku.
Žiga Kovač je zastavil vprašanje na temo: zanima, kako bi se lahko uredil varen sprehod na cesti »čez hrib« v Trbovlje tudi za pešce
Žiga Kovač je zastavil vprašanje na temo: je zanimalo, kako je potekal razpis za direktorja Zdravstvenega doma Hrastnik, saj so bile informacije skope. Obenem je želel izvedeti, kdaj se lahko pričakuje nov razpis in v kolikor med petimi dosedanjimi kandidati ni bilo ustreznih, bi lahko razpis objavili tudi kakšnih drugih portalih.