Naš Hrastnik

 

 

Št. svetniških vprašanj in pobud

Naš Hrastnik
16%
16
10.1428571428571%
10
30%
GIBANJE SVOBODA
GIBANJE SVOBODA
30

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Naš Hrastnik
94.4558521560575%
94 %
91.9104208898058%
92 %
100%
Slovenska demokratska stranka Hrastnik
SDS Hrastnik
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Lista Vojke Šergan in skupina volivcev
Mladi za naš Hrastnik
Mladi za naš Hrastnik
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

20. 4. 2023
Matic Rotar je podal pobudo na temo: Je podal pobudo o ureditvi dreves ob cesti čez most čez Savo.
Primož Frajle je podal pobudo na temo: je podal pobudo, da se sanirajo napisi padlih na centralnem spomeniku.
Simona Jeraj je podala pobudo na temo: je podala pobudo, da bi se Glasbena šola Hrastnik lahko že v obdobju vrtca in osnovne šole vključila s glasbenimi delavnicami in tako spodbudila morebiten interes otrok, tudi za nadaljnje delovanje otrok v društvih kot tudi, da se odločijo ostati v domačem kraju.
Matic Rotar je podal pobudo na temo: je podal pobudo, da se ob planirani energetski obnovi zdravstvenega doma poskrbi tudi za elektriko, ki je v preteklosti že predstavljala težavo.
Simona Jeraj je zastavila vprašanje na temo: ker vse več krajanov odhaja ven iz Hrastnika, jo zanima, ali potekajo kakšne aktivnosti na tem področju, da bi paciente, ki so odšli pridobili nazaj.
Primož Frajle je podal pobudo na temo: je podal pobudo, da bi se postavka za nabavo knjižničnega gradiva ob rebalansu povišala.
Primož Frajle je zastavil vprašanje na temo: zanima, kako je z reciklažo panelov po napovedani obratovalni dobi 25 let. Po lastnih raziskavah je zaznal, da je razgradnja le-teh dražja od samih materialov.
9. 3. 2023
Primož Frajle je zastavil vprašanje na temo: je zanimalo, zakaj Dispečerska služba spada pod UKC Ljubljana in ne deluje kot samostojna služba.
Simona Jeraj je podala pobudo na temo: je podala pobudo za posodobitev obrazca za javljanje vode oz. za položnice na spletni strani, ki bi lahko bil skupen za oboje.
Nermin Bajramović je zastavil vprašanje na temo: zanima ga ali obstaja analiza glede porabe kilovatov in ali se v zadnjih dveh letih le-ti povečujejo, ali so na enakem nivoju – iz česar bi bilo tudi razvidno ali kje »uhaja«.