6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

15. 6. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: - Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2023, s spremembami in dopolnitvami, v predloženi vsebini.