6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

15. 6. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep je obravnaval in sprejel Spremembo Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2023.