6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

15. 6. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik ugotavlja, da je prenehal javni interes za občinsko lastništvo premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov oz. za lastništvo edinega poslovnega deleža v novoustanovljeni družbi, ki bo ustanovljena v postopku izčlenitve omenjenega premoženja (t.j. dejavnosti upravljanja objektov) iz premoženja Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. in na katero bo omenjeno premoženje preneseno s strani Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o..