6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

15. 6. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom oziroma poslovanjem Komunale Hrastnik d.o.o., CEROZ d.o.o., Partnerstva LAS Zasavje ter RRA Zasavje za leto 2022.