6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

15. 6. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov za leto 2022 katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik in Centra za socialno delo Zasavje.