3. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

2. 2. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednje: - potrdil je 1. predlog Proračuna Občine Hrastnik za leto 2023 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2023, kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2023 . - potrdil Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2023. - sklep o Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2023.