3. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

2. 2. 2023

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik je soglasno sprejel: - Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik. - Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok