5. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

20. 4. 2023

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik je soglasno sprejel SKLEP: Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2022. Sprejme se Predlog programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2023.