5. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

20. 4. 2023

Glasovanje

Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov za leto 2022 in sprejel naslednje sklepe: • Občinski svet Občine Hrastnik izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnemu zavodu za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik.