5. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

20. 4. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2022.