5. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

20. 4. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik v prvi obravnavi obravnava predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sončno elektrarno Prapretno 3 (faza osnutek) in ga s sprejetjem predlaganega sklepa potrdi kot primerno osnovno za nadaljevanje postopka priprave in sprejetja OPPN.