5. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

20. 4. 2023

Glasovanje

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 9. 3. 2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik