22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

16. 12. 2021

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« , ki so ga v novembru 2021 izdelali v ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37 a, 3320 Velenje