22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

16. 12. 2021

Glasovanje

Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik v skupni višini 18.077,45 €, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku Komunala Hrastnik d.o.o, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.