22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

16. 12. 2021

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik na dan 31.12.2016