22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

16. 12. 2021

Glasovanje

1.Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da se javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. v letu 2022 zadolži za najem dolgoročnega kredita za nakup novih osnovnih sredstev 2. Javno podjetje se v letu 2022 lahko zadolži do višine 207.000,00€ 3. Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov