22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

16. 12. 2021

Glasovanje

Potrdi se Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik