20. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

24. 6. 2021

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik obravnava predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center varstva starejših občanov — jug (dopolnjen osnutek) v prvi obravnavi in ga potrdi kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejetja