20. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

24. 6. 2021

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
3. ­Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju kmetijske proizvodnje v Brdcah (EUP BD33) – potrditev
5. ­Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik za leto 2021
7. ­Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik za leto 2020
9. ­Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik – prva obravnava
12.­ Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude