17. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

11. 2. 2021

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hrastnik v prvi obravnavi in ga potrdil kot primerno podlago za drugo obravnavo