17. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

11. 2. 2021

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik (dopolnjen osnutek) v prvi obravnavi in ga potrdil kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejetega prostorskega akta