16. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

17. 12. 2020

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik v drugi obravnavi obravnava in sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne (usklajen predlog) s predlaganim popravkom