18. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

25. 3. 2021

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik obravnava predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hrastnik v drugi obravnavi in ga sprejme