26. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

23. 6. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 25. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 19. 5. 2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 25. redni seji OS Občine Hrastnik
2. Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava - predstavitev
3. Obravnava poslovnega in finančnega poročila za leto 2021: Partnerstvo LAS Zasavje, RRA Zasavje, Letno poročilo JP Komunale Hrastnik d.o.o , Ceroz d.o.o.
4. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik, za leto 2021: Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik, Zasavske lekarne Trbovlje, Zasavska ljudska univerza
6. Sklep o uvedbi video nadzora na območju občine Hrastnik – sprejem sklepa
7. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude