25. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

19. 5. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev Zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 6. 4. 2022, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik
2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje: Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2021; Obravnava in sprejem Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2021
3 Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2021
7. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik – obravnava in sprejem Poročila o delu in porabi sredstev za leto 2021
8. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2022
9. ­Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude