23. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

10. 2. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
2. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »RESNICE S5« (Občina Hrastnik)
3. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122)
5. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – druga obravnava
6.­ Premoženjsko pravne zadeve: Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022
7.­ Volitve in imenovanja
8.­ Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude