21. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

4. 11. 2021

Glasovanje

Občinski svet Občine Hrastnik v drugi obravnavi obravnava in sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center varstva starejših občanov — jug Župan je pojasnil, da je občina s sprejetjem odloka naredila še en korak naprej, z Ministrstvom za kmetijstvo pa tudi že poteka zamenjave zemljišč Leša - Ojstro. Podlaga za pričetek del na cesti do Leše, je Zakon o postopnem dogovarjanju za zapiranje rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki naj bi bil v obravnavi na Odboru za infrastrukturo 15. novembra 2021 in nato še na seji Državnega zbora. Na območju, kjer bo potekala gradnja in so sedaj vrtički, bodo lastniki vrtičkov obveščeni o izselitvi, vsi ostali vrtički, ki pa niso na območju gradnje pa bodo lahko ostali

17
 
0
 
0
 
1
 

Občinski svet ne objavlja popolnih poimenskih rezultatov glasovanj.