21. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

4. 11. 2021

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 – seznanitev
5. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o - informacija
6. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude