Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center varstva starejših občanov – jug


Sprejet