Mladi za naš Hrastnik

 

 

Glasovanja

15. 6. 2023, 6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026)
ZA

Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik so sprejeli naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik izdaja soglasje k imenovanju Sebastjana Ašenbergerja, stanujočega Kasaze 107/i, Petrovče, za direktorja Zdravstvenega doma Hrastnik.

Sprejet
ZA

Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik so sprejeli naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik imenuje Diano Dević za članico Nadzornega Odbora Občine Hrastnik

Sprejet
ZA

Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik so sprejeli SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik imenuje Jano Grum za članico Nadzornega Odbora Občine Hrastnik

Sprejet
ZA

Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik so sprejeli naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik imenuje Urško Senčar Hočevar za članico Odbora za varstvo okolja, urejanja prostora in infrastrukturo.

Sprejet
ZA

Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik so sprejeli naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik daje soglasje, da se za redno delovno uspešnost direktorja RRA Zasavje, Janiju Medvešku, za leto 2022 izplača del plače v višini 5% letne mase osnovne plače direktorja.

Sprejet
ZA

Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik so sprejeli naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, s katerim daje soglasje k imenovanju Maše Kovač kot predstavnico lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Zasavje

Sprejet
ZA

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo: Rajko Žagar - se podeli "BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za dolgoletno delo v Društvu invalidov Hrastnik

Sprejet
ZA

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo: - Edvard Edi Pap - se podeli "BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za delo in uspehe na kulturnem področju

Sprejet
ZA

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo: - Bojan Viktor Pižmoht - se podeli "SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za dolgoletno delo na področju društvenih in športnih dejavnosti v karate klubu Hrastnik

Sprejet
ZA

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo: - Simon Tanšek - se podeli naziv "ČASTNI OBČAN OBČINE HRASTNIK" za delo in uspehe na kulturnem področju

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Neenotnost glasovanj

Mladi za naš Hrastnik
0%
0,00 %
5.14142499104905%
5,14 %
19.2982456140351%
Socialni demokrati Hrastnik
SD Hrastnik
19,30 %